Certyfikat ISO 14001

Nasza firma dostarcza usługi o najwyższej jakości w sposób bezpieczny i przyjazny środowisku naturalnemu.

Norma ISO 14001 to najbardziej popularny międzynarodowy standard związany ze środowiskiem. Celem normy jest zapewnienie naszej organizacji narzędzi do skutecznego zarządzania serwisem, utrzymywaniem najwyższego poziomu obsługi klientów i doskonalenia wyników środowiskowych.

 

Zakres certyfikacji obejmuje:

 

  • usługi serwisu i sprzedaży, drukarek, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, drukujących maszyn produkcyjnych, urządzeń biurowych i sprzętu IT
  • kontrakty serwisowe i dzierżawy wymienionych urządzeń
  • usługi zarządzania drukiem (MPS),
  • usługi doradcze i konsultingowe,
  • wdrożenia systemów informatycznych i oprogramowania
  • sprzedaż materiałów eksploatacyjnych

 

System zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001 stanowi sprawne narzędzie umożliwiające efektywną kontrolę takich kwestii jak wszelkiego rodzaju emisje, zużycie surowców i zasobów, czy gospodarka odpadami. Szczególną uwagę poświęcamy kontroli naszych działań pod kątem zgodność ze wszelkimi istotnymi wymogami dotyczącymi środowiska – w szczególności wymaganiami prawnymi. Dzięki temu Norma ISO 14001 gwarantuje nam funkcjonowanie w zgodności ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami.

Naszym celem jest zdobycie pełnego zaufania Klientów, Pracowników, Dostawców i Otoczenia, jako w pełni wiarygodny dostawca usług, spełniający wszystkie wymagania i wdrażający najlepsze światowe rozwiązania w procesie sprzedaży i świadczenia usług serwisowych.

5/5 - (1 vote)