YSoft SafeQ

Kontrolowanie, zabezpieczanie, skalowanie i optymalizowanie usług drukowania w organizacji

Zarządzanie | Drukowanie | Skanowanie | Kopiowanie

YSoft SafeQ jest zintegrowanym rozwiązaniem zarządzania drukiem, które można bezproblemowo zintegrować z drukarkami firmy Xerox w celu wykorzystania ich zalet, aby całe środowisko drukowania było bardziej inteligentne, kontrolowane, bezpieczne, produktywne i ekonomiczne.

Korzyści

 • Szczegółowe śledzenie zmniejsza koszty drukowania – scentralizowane, kompleksowe raportowanie każdego wydruku, kopii i skanu umożliwia kontrolowanie kosztów w organizacji.
 • Uproszczone przepływy zadań umożliwiają użytkownikom drukowanie, kopiowanie i skanowanie za pomocą łatwych w obsłudze menu dotykowych na dowolnej drukarce w całej organizacji.
 • Większa produktywność – użytkownicy mogą drukować na najdogodniejszej drukarce w organizacji i zdalnie wysyłać zadania drukowania za pośrednictwem funkcji Drukowanie mobilne.
 • Wielopoziomowe księgowanie projektów umożliwia przypisywanie zadań do klientów lub działów w celu dokładniejszego rozliczania i planowania wydatków.
 • Uwierzytelnianie użytkowników i bezpieczne drukowanie chroni poufne dane i pomaga zapewnić zgodność z przepisami.
 • Korzyści dla środowiska obejmują zmniejszone zużycie papieru i tonera oraz możliwość śledzenia zmniejszonego użycia zasobów naturalnych.
 • Łatwe administrowanie za pomocą scentralizowanego zarządzania w całym środowisku drukowania – od wdrożenia do ustawiania reguł, ról i uprawnień.

Kluczowe funkcje

 • Print Roaming umożliwia bezproblemowe drukowanie w dowolnym miejscu i czasie. Niezależnie od budynku, uczelni, miasta czy kontynentu, do którego podróżujesz, Twoje zadania drukowania będą dostępne i odpowiednio zabezpieczone.
 • Drukowanie oparte na regułach umożliwia ustawianie zasad drukowania w organizacji na podstawie dostępności użytkowników i zarządzania drukowaniem w firmie.
 • Uwierzytelnianie zapewnia bezpieczny dostęp do drukarek i kopiarek. Tylko uwierzytelnieni użytkownicy mają dostęp do tych urządzeń.
 • Raportowanie zapewnia skonsolidowane i szczegółowe raporty dla poszczególnych użytkowników, działów i/lub urządzeń, co pozwala ustalić przypisanie kosztów, zużycie, wykorzystanie i wydajność Twojego środowiska drukowania. Dostęp do wstępnie zdefiniowanych lub niestandardowych raportów jest łatwy i można je wyświetlać za pośrednictwem Internetu lub jako dokument programu MS Excel.
 • Drukowanie mobilne umożliwia bezproblemowe i bezpieczne drukowanie mobilne i internetowe z każdego urządzenia (smartfony/iPady/laptopy) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i sterowników drukarki.
 • Zarządzanie skanowaniem zapewnia proste i bezpieczne skanowanie do wiadomości e-mail lub wstępnie zdefiniowanego folderu za pomocą jednego kliknięcia. Przepływy zadań skanowania można dostosowywać i bezproblemowo integrować z istniejącymi procesami biznesowymi.
 • Środki i rozliczenia to samoobsługowa metoda płacenia za wydruki stosowana w instytucjach edukacyjnych i punktach usługowych. Ta funkcja dodaje kolejny wymiar do raportów drukowania, przydzielając koszty do określonych klientów i projektów, umożliwiając ich śledzenie i naliczanie.
 • Profesjonalne usługi zapewniają jednolity projekt, dostarczenie i wykorzystanie pakietu rozwiązań YSoft SafeQ za pośrednictwem naszej ustandaryzowanej struktury zapewniania najwyższej sprawności operacyjnej w skali globalnej (Global Operational Excellence, GOE).
 • Subskrypcja oprogramowania oferuje niski koszt początkowy rozpoczęcia korzystania z rozwiązania YSoft SafeQ, gdzie płacisz tylko za liczbę używanych urządzeń.

Inne rozwiązania

Oceń nasze usługi