Kontrakt serwisowy.

FORMULARZ ZLECENIA SERWISOWEGO

Jeśli chcesz zgłosić nam usterkę i wezwać serwis, wypełnij i wyślij poniższy formularz.
Po jego otrzymaniu niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą aby umówić wizytę.


Umowa obejmuje kompleksową opiekę serwisową i gwarantuje utrzymanie urządzeń w doskonałym stanie technicznym.
Masz naszą gwarancję, że każde urządzenie znajdujące się w kontrakcie będzie sprawne  – nawet jeśli okres ochrony gwarancyjnej producenta
już się zakończył.
Kontrakt serwisowy pozwala na rozliczanie  w cyklu miesięcznym wyłącznie na podstawie wykonanych kopii czy wydruków. Ustalona w umowie cena za „kopię” zawiera wszystkie koszty związane z obsługą urządzenia dlatego Klient nie musi się martwić praktycznie o nic.

Opcji rozliczeń jest wiele:

Stały ryczałt

Ustalamy stałą opłatę ryczałtową, która jest dostosowana do Twoich potrzeb

Dodatkowe „Paczki”

Ustalamy niski ryczałt i po jego przekroczeniu dokupujesz kolejne „paczki” serwisowe

Koszt za wykonane kopie

Jeśli trudno jest oszacować miesięczną liczbę wydruków – rozliczamy się według faktycznej ilości wykonanych „kopii”.

Co zyskujesz?

Brak niespodziewanych wydatków
Bezpłatny dojazd i obsługa serwisu
Brak konieczności zgłaszania potrzeby przeglądu okresowego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych np. tuszy oraz tonerów w 24h
Rozłożenie kosztów eksploatacji w czasie
Możliwość prognozowania czy wręcz projektowania kosztów
Szybszy czas reakcji serwisu
Urządzenie zastępcze w razie naprawy trwającej ponad 72 godziny.

Wszystkie urządzenia mogą zdalnie przekazywać informacje o stanie liczników, poziomie zużycia materiałów i części czy swoim stanie technicznym.

Pozwala to na szybszą reakcję w przypadku awarii i co ważniejsze pozwala przewidywać i prewencyjnie zapobiegać usterkom. Zdalna komunikacja umożliwia też automatyczne uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych bez konieczności angażowania użytkownika.

Niezależnie od sposobu rozliczania w ramach opłaty serwisowej gwarantujemy:

Najszybszy czas reakcji

Profesjonalną i szybką opiekę serwisową w razie awarii urządzenia (czas reakcji do 4 godzin)

Stałość i przewidywalność kosztów

Stałą opłatę za kopię oraz przewidywalne koszty miesięczne

Utrzymanie doskonałego stanu urządzeń

Okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń potwierdzone wpisem do książki serwisowej

Brak dodatkowych kosztów

Bezpłatne dojazdy. Zero dodatkowych kosztów w wypadku stałych napraw i nieprzewidywalnych awarii

Sprawność urządzeń

Sprawne urządzenie drukujące przez cały okres obowiązywania kontraktu

Brak problemów z eksploatacją

Zero problemów z dostępnością, ceną i terminami dostaw materiałów eksploatacyjnych

Statystyka.

[evc_progress_bar type=”vertical” title_tag=”h4″ percent=”90″ title=”Klienci wybierający kontrakt” title_color=”#898989″ active_bar_color=”#95ca24″ inactive_bar_color=”#dddddd” custom_class=”bar_center”]
[evc_progress_bar type=”vertical” title_tag=”h4″ percent=”80″ title=”Klienci przedłużający okres trwania kontraktu” title_color=”#898989″ active_bar_color=”#95ca24″ inactive_bar_color=”#dddddd” custom_class=”center”]
[evc_progress_bar type=”vertical” title_tag=”h4″ percent=”97″ title=”Dostępność urządzenia w okresie trwania kontraktu” title_color=”#898989″ active_bar_color=”#95ca24″ inactive_bar_color=”#dddddd” custom_class=”center”]
[evc_progress_bar type=”vertical” title_tag=”h4″ percent=”3″ title=”Nieplanowane naprawy urządzeń objętych kontraktem” title_color=”#898989″ active_bar_color=”#db2411″ inactive_bar_color=”#dddddd” custom_class=”center”]
Oceń nasze usługi