Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej o numerze 0376H

Otrzymanie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE – NATO Commercial and Government Entity) nadawanego w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO potwierdza, że nasza działalność związana jest ze świadczeniem usług na rzecz obronności.

 

Kod identyfikuje firmę Merkator Sp. z o. o. w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System) co oznacza, że informacje o dostarczanych przez nas urządzeniach zostaną udostępnione logistyce wojskowej państw uczestniczących w systemie NCS oraz nabywcom produktów na rynku cywilnym.

 

Uzyskany certyfikat NCAGE umożliwia nam uczestnictwo w ograniczonych przetargach przeznaczonych dla oferentów usług serwisowych i towarów dla struktur NATO . Potwierdza on także, że firma Merkator spełnia wszelkie standardy stawiane dostawcom przez NATO.

 

W ramach certyfikatu dane firmy zostały wprowadzone do Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej w systemie NCS oraz ukażą się w Natowskiej Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej zawartej w NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics).

 

 

 

5/5 - (1 vote)