Certyfikat ISO 9001

System Zarządzania Jakością jest świadomie wdrażany i realizowany  przez wszystkich pracowników, na wszystkich poziomach organizacyjnych Merkator Sp. z o.o. i na wszystkich etapach kontaktu z Klientem. Celem systemu jest zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów, co przekłada się na powtarzalną, najwyższą jakość usług świadczonych przez wszystkie Oddziały naszej firmy.

Posiadany przez nas certyfikat jakości ISO 9001 potwierdza, że procesy oraz standardy obowiązujące w Merkator Sp. z o. o. odpowiadają najsurowszym normom.

 

Zakres certyfikacji obejmuje:

 

  • usługi serwisu i sprzedaży, drukarek, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, drukujących maszyn produkcyjnych, urządzeń biurowych i sprzętu IT
  • kontrakty serwisowe i dzierżawy wymienionych urządzeń
  • usługi zarządzania drukiem (MPS),
  • usługi doradcze i konsultingowe,
  • wdrożenia systemów informatycznych i oprogramowania
  • sprzedaż materiałów eksploatacyjnych

 

Norma ISO 9001  pomaga nam porządkować i dokumentować schematy postępowania tak aby spełniały one wymagania międzynarodowej normy. Każdego dnia nasza organizacja doskonali się – sprawnie funkcjonujący system pozwala skutecznie wykrywać i likwidować problemy oraz zapobiega ponownemu ich wystąpieniu. Wymagania normy koncentrują się wokół jakości oraz odpowiedniego zrozumienia i spełniania oczekiwań klientów w zakresie oferowanych przez nas usług.

Oceń nasze usługi